เรียนรู้เกี่ยวกับราคา และค่าน้ำของฟุตบอลก่อนลงมือแทง

เรียนรู้เกี่ยวกับราคา และค่าน้ำของฟุตบอลก่อนลงมือแทง

ฟุตบอลนี่ถ้าคนที่ไม่เคยแทง หรือเคยเล่นมากก่อนนี่จะดูราคา และค่าน้ำได้ยากพอสมควรนะครับ เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาดูราคา และค่าน้ำกันว่ามีอะไรบ้าง

-เสมอ ราคานี้คือไม่มีทีมไหนต่อหรือรอง อาจะมีต่อกันแค่ค่าน้ำเท่านั้น ทีมไหนชนะก็ได้เงินไป ทีมไหนแพ้ก็เสียเงินเท่านั้นเอง

-ต่อปป. หรือเสมอควบครึ่ง คือราคาที่คนแทงต่อจะได้เงินก็ต่อเมื่อชนะด้วยผลรวมตั้งแต่หนึ่งลูกขึ้นไป ได้เงินเต็ม แต่ถ้าเสมอจะเสียครึ่งหนึ่ง ถ้าแพ้ก็เสียเงิน ส่วนทีมรองขอเพียงเสมอก็ได้เงินครึ่งหนึ่งแล้วถ้าชนะได้เต็ม

-ต่อครึ่งลูก ราคานี้คือราคาที่คนที่แทงทีมต่อจะได้เงินก็ต่อเมื่อชนะด้วยผลรวมตั้งแต่หนึ่งลูกขึ้นไป ได้เงินเต็ม แต่ถ้าเสมอ หรือแพ้เสียเงินเต็มเช่นกัน ทีมรองขอแค่เสมอก็ได้เต็มแล้ว

-ต่อครึ่งควบลูก ราคานี้คนที่แทงทีมต่อต้องชนะด้วยผลรวมเกินสองลูกขึ้นไปถึงได้เงินเต็ม แต่ถ้าชนะผลรวมลูกเดียว ได้แค่ครึ่งเดียว ทีมรองขอแค่เสมอก็ได้เต็มแล้ว หรือถ้าแพ้ไม่เกินหนึ่งลูกก็ยังเสียแค่ครึ่งเดียว

-ต่อหนึ่งลูก ราคานี้คนที่แทงทีมต่อต้องชนะด้วยผลรวมมากกว่าสองลูกขึ้นไปถึงได้เงินเต็ม ถ้าชนะผลรวมลูกเดียวไม่ได้ไม่เสีย ทีมรองขอแค่เสมอก็พอแล้ว ถ้าแพ้ลูกหนึ่งก็ยังไม่เสียเงิน

-ต่อลูกควบลูกครึ่ง ราคานี้คนที่แทงทีมต่อต้องชนะด้วยผลรวมตั้งแต่สองลูกขึ้นไป ถึงจะได้เงินเต็ม ถ้าชนะลูกเดียวเสียครึ่ง ทีมรองเสมอได้เต็ม แพ้หนึ่งลูกก็ยังได้ครึ่ง

-ต่อลูกครึ่ง ราคานี้คนแทงทีมต่อต้องชนะตั้งแต่สองลูกขึ้นไป เท่านั้นถึงจะได้เต็ม ทีมรองขอแค่เสมอ หรือแพ้ไม่เกินหนึ่งลูกเท่านั้นก็ได้เงินเต็มแล้ว

-ต่อลูกครึ่งควบสอง ราคานี้คนที่แทงทีมต่อชนะสองลูกได้แค่ครึ่งเดียว ต้องชนะถึงสามลูกเท่านั้นถึงจะได้เต็ม ส่วนทีมรองขอแค่ไม่แพ้เกินหนึ่งลูกได้เต็ม

ค่าน้ำของฟุตบอลที่มือใหม่ควรรู้

ขาว หรือ 1.8 แทงบอลต่อ 100 ได้ 80 บาท แทงบอลรองได้เต็มจำนวน

ลอย หรือ 1.9 แทงบอลต่อ หรือบอลรองทั้งสองฝั่งแทง 100 ได้ 90 บาททั้งสองฝั่ง

-5 หรือ 2.0 แทงบอลต่อ ได้เต็มแทงเท่าไรได้เท่านั้น แทงบอลรองแทง 100 ได้ 80 บาท

+10 หรือ 1.7 แทงบอลต่อแทง110 บาทได้ 80 บาท แทงบอลรองแทงเท่าไรก็ได้เท่านั้น