กฎหมาย VS สูตรบาคาร่า sa

              ถ้าวิเคราะห์ทางกฎหมายแล้ว พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2478 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2505 โดยการการปรับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์จึงเป็นลักษณะของการตีความเทียบเคียงกับตัวบทกฎหมายที่มีอยู่ เพื่อให้สามารถดาเนินคดีกับผู้กระทาความผิดได้ พบว่า การพนันออนไลน์ถือเป็นการพนันที่ผิดกฎหมายทั้งสิ้น ซึ่งไม่เพียงแต่เจ้ามือมีความผิดโดยตรงในการเปิดให้มีหรือจัดการให้มีการเล่นการพนันแล้ว กฎหมายไทยยังให้ถือว่าผู้ที่ทำการโฆษณา ชักชวน สนับสนุนหรือช่วยเหลือ ก็มีความผิดในลักษณะเดียวกัน

              การเสนอให้สูตรบาคาร่า sa เพื่อนำไปใช้เล่นการพนันออนไลน์ในเว็ปคาซิโนออนไลน์ ถือว่าเป็นการสนับสนุน หรือช่วยเหลือมีความผิดความ พระราชบัญญัติการพนันฯ แล้ว

              นอกจากนี้ ยังเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 ด้วยเนื่องจากการให้สูตรหรือแจกสูตรบาคาร่า sa เข้าลักษณะของการกระทำโดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน

              หากการเสนอแจกสูตรให้สูตรบาคาร่า sa โดยมีการเรียกร้องเอาทรัพย์สินเงินทอง เช่น ค่าสมัครสมาชิกกลุ่มเพจ กลุ่มไลน์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ และการเชิญชวนนั้นเป็นการโฆษณาแก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งสูตรบาคาร่า sa ดังกล่าวไม่สามารถใช้งานได้จริงตามที่มีการกล่าวอ้างไว้          ผู้เสนอแจกสูตรให้สูตรบรรดาเคล็ดลับต่างๆ ยังมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ในข้อหาฉ้อโกงประชาชนอีกกระทงหนึ่งด้วย

            หวังจะฝากผีฝากไข้ไว้กับสูตรบาคาร่า sa ได้ไหมหนอ

            การเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคจากการพนันอะไรก็ช่วยไม่ได้ เป็นเรื่องของโอกาสที่จะแพ้หรือชนะเท่านั้น ไม่เคยมีใครรวยจากการพนัน เช่นนี้ สูตรบาคาร่า sa ไม่สามารถทำให้ผู้เล่นร่ำรวยขึ้นได้ มันเป็นเพียงอุปกรณ์ที่มาเสริมสร้างกำลังใจของผู้เล่นที่สิ้นหวังไม่รู้จะหาทางชนะเจ้ามือได้อย่างไรเท่านั้น แล้วแต่ความสมัครใจของผู้เล่นถ้าอยากมีไว้เป็นที่สบายใจก็ไม่ผิดอะไร

              ส่วนสำนักต่างๆ ผู้แจกสูตรบาคาร่า sa มีความผิดในทางกฎหมายหลายฐานความผิดหลายข้อหามากกว่าเจ้าของบ่อนเสียเองอีก …….. รู้แบบนี้แล้ว กลับไปทำมาหากินปกติดีกว่าคับ มีก็ใช้    ไม่มีก็อดทน ประหยัด และอดออมเอาครับ

อย่างไรก็ตาม น่าจะมีท่านผู้อ่านหลายท่านที่ใช้สูตรบาคาร่า sa แล้วชนะประสบความสำเร็จในเกมส์ซึ่งก็เป็นไปได้ แต่ก็ต้องยอมรับด้วยว่าท่านไม่ได้ชนะตลอดเวลา ในทางตรงกันข้ามหลายท่านที่ใช้สูตรบาคาร่า sa ไม่เคยประสบความสำเร็จเลยก็มี เช่นนี้จะเรียกว่าสูตรคิดคำนวณรับประกันผลสำเร็จ 100 เปอเซ็นต์ได้อย่างไร  คนที่เล่นได้ตามสูตร คุณแค่มีโชคเท่านั้น